6.5.2020

Oikealla asenteella

Eläessämme ihmisinä ihmisten keskuudessa, emme voi välttyä ongelmilta ja ristiriitaisista tilanteista. Saatamme itse pahentaa tilannetta väärillä asenteillamme. Lähimmäisen nykyiset tai menneet teot voivat määritellä suhteemme häneen. Tämä voi olla oikeutettua, mutta jos asenteemme muodostuu esteeksi hänen pyrkimykselleen hyvään, olemme itse väärässä. Jos kuitenkin todella jäämme pohtimaan lähimmäisemme elämää ja vaikuttimia, voimme joutua silmäkkäin omien ristiriitaisuuksiemme […]

Oikealla asenteella Read More »

Lihallinen, sielullinen, hengellinen

Raamatullinen ihmistä kuvaava sanasto poikkeaa nykyisestä länsimaisesta kielenkäytöstä ja voi olla siten usein väärinymmärretty raamatun lukijoiden parissa. Raamatussa esiintyy sielullisia, lihallisia ja hengellisiä ihmisiä. Mistä on kysymys? Raamattu nimittää ihmisen useimmiten sen mukaan, mikä osa hänessä on johtavassa asemassa ja määrää elämän valinnoissa. Sielullinen ihminen mainitaan kerran pyhissä kirjoituksissa. Juudan kirjeen mukaan hän ei ole

Lihallinen, sielullinen, hengellinen Read More »