Harhaileva usko

Ihminen ei voi elää ilman uskoa. Hän voi uskoa itseensä, kokemuksiinsa, koulutukseensa tai tieteelliseen tutkimukseen. Perimmäisissä kysymyksissä hän uskoo Jumalaan tai ei usko.

Koska ihminen ei voi kieltää olemassaoloaan, hänen on pakko uskoa johonkin, mikä on tehnyt olemassaolon mahdolliseksi. Koska olemassaololle ei ole olemassa tieteellisesti todennettavaa selitystä, on valittava usko iankaikkiseen materiaan tai iankaikkiseen Luojaan. On itsepetosta väittää, että ihminen voi tietää vastauksen tällaiseen kysymykseen. Kaikki jää uskon varaan.

Ihmisellä on tarve olla oikeassa. Tästä johtuu, että moni uskoo kaiken sen olevan totta, minkä hän todeksi uskoo. Kuitenkaan kaikki se, mitä sanotaan uskoksi Jumalaan, ei ole sitä miltä se näyttää. Kristityt uskovat Raamatun ilmoittamaan Jumalaan. Asiaa lähemmin tarkasteltaessa havaitaan, että usko kohdistuukin ihmiseen, asiaan tai tekemiseen.

Ihmiseen usko kohdistuu silloin, kun uskon että ihminen selviää kyllä Jumalan avulla, kun julistan hänelle synnit anteeksi. Jos hän kuitenkin lankeaa, esimerkiksi tuen puutteen tähden, mihin sitten uskotaan? Voin kyllä sanoa, että hän ei ollutkaan tosissaan, mutta se ei auta hädässä olevaa ihmistä. Jumalan pelastava tahto ja armo eivät kuitenkaan ole muuttuneet ja voin uskoa edelleen siihen. Voin edelleen rohkaista häntä uuteen elämään Jeesuksessa.

Asiaan usko kohdistuu kun uskon esimerkiksi Raamattuun. Kun Raamatun lupaukset, sellaisina kuin ne ymmärrän, eivät toteudukaan, mihin sitten uskotaan? Kuitenkin olen ehkä käsittänyt väärin lupaukset omalle kohdalleni. Silti Jumalan rakkaus ei ole muuttunut ja voin edelleen turvata siihen.

Tekoon usko kohdistuu kun uskon rukouksen voimaan. Kun vastausta ei tule, sellaisena kuin odotin, mihin sitten uskotaan? Kuitenkaan meidän odotuksemme eivät aina ole realistisia. Olemme voineet käsittää väärin Jumalan tarkoituksen kohdallemme. Kuitenkaan Jumalan hyvä tahto ei ole muuttunut ja voimme luottaa siihen.

Usko voi olla uskoa omaan uskoon. Kun usko ei riitäkään, mihin sitten uskotaan? Monet kristityt ovat langenneet tähän ansaan. He luulevat, että jos usko riittää, kaikki on mahdollista. He eivät oivalla, että vain Jumalan tahdon mukainen usko vie voittoon.

Onko uskoa, joka ei ole harhaa?

Kyllä on. Usko elävään persoonalliseen Jumalaan, Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen ei ole harhaa. Tämän tähden en usko inhimilliseen selviytymiseen. Uskon Jumalaan. En usko raamattuun sellaisena kuin inhimillinen ymmärrys sen tulkitsee. Uskon raamatun ilmoittamaan absoluuttiseen Jumalaan. En usko rukouksen subjektiiviseen voimaan. Uskon rukouksia kuulevaan Jumalaan. En usko omaan uskooni. Uskon Jumalan armoon.

Tämä voi tuntua saivartelulta. Minulle se ei ole sitä. Minun ei tarvitse tietää ja ymmärtää monia asioita, minulla ei tarvitse olla suuria voimia. Minulla on persoonallinen Jumala, joka on kanssani nyt, aina ja iankaikkisesti. Tuskallisimmat kysymykseni ovat selvinneen lapsenomaisessa luottamuksessa persoonaan, joka tietää ja jaksaa kaiken. Tämä ei ole harhaa.

Juhani Karvinen

Jaa kirjoitus