Totuuden nöyryyden ja vanhurskauden puolesta

Lukiessani Psalmien kirjaa raamatusta, huomioni kiintyi psalmin 45 jakeeseen 5:”Ratsasta menestyksellisesti totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden puolesta. Oikea kätesi opettakoon sinulle pelottavia tekoja”. Heprealaiskirje lainaa mainittua psalmia ensimmäisessä luvussaan osoittaen että se on ennustus messiaasta: ”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi” (Ps. 45:7-8 ja Hebr. 1:8-9). Edellä lainattu psalmi kuuluu täten niin sanottuihin messiaanisiin psalmeihin,

Tämän ratsastajan ominaisuudet ovat historiassa tuntemiimme hallitsijoihin sovitettuina hämmästyttävät, totuus, nöyryys ja vanhurskaus. Yleensä menestystekijöihin ei kuulu todellinen nöyryys, vaikkakin monet valloittajat ovat ratsastaneet totuuden puolesta. Totuus vain tahtoo vaihdella tarpeen ja tilanteen mukaisesti.

Kun edellä mainittu lainaus psalmista 45 sovelletaan Jeesukseen, palaset sijoittuvat oikeille paikoilleen. Evankeliumien Jeesus edusti totuutta maailmasta ihmisestä ja Jumalasta. Hänen ei kumarrellut mahtajien edessä, eikä tarvinnut muutella mielipiteitään tilanteiden mukaan. Kuitenkin Hänessä oli nöyryyttä kohdata ja puolustaa syntisiä ja sairaita. Lopuksi hän antoi vapaaehtoisesti henkensä syntisten puolesta. Eläessään Hän sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat”

Hänen totuutensa ja nöyryytensä olivat vanhurskaita, nykysuomeksi sanottuna oikeudenmukaisia kaikissa tilanteissa. Tämä kaikki voi tuntua ylivoimaiselta pienelle ihmiselle. Kuitenkin kristittyjen on pyrkimys olla vapahtajansa ja esikuvansa kaltaisia.

On totuutta julistavia ihmisiä, jotka puhaltavat torveensa niin, että lähellä olevat ihmiset tulevat kuuroiksi. On vanhurskaita, jotka ovat niin vanhurskaita, että heidän lähellään on raskasta olla. On nöyriä ihmisiä, jotka ovat niin nöyriä, että kumartavat joka suuntaan tarvittaessa. Viimeksi mainitusta on esimerkkinä juutalainen rabbi, joka oli yhteisönsä riitojen ratkaisija. Hänen luokseen tuli seurakuntalainen, joka oli riidoissa naapurinsa kanssa. Rabbi kuunteli huolellisesti tämän selonteon ja sanoi sitten. ”Sinä olet oikeassa”. Seuraavaksi rabbin luo tuli edellisen kävijän vastapuoli ja kertoi aiansa. Rabbi kuunteli huolellisesti ja sanoi: ”Sinä olet oikeassa”. Rabbin vaimo oli kuunnellut oven takana molempia keskusteluja. Hän sanoi miehelleen. ”Eiväthän molemmat osapuolet voi olla oikeassa”. Tähän rabbi vastasi: ”Sinä olet oikeassa”.

Harvoin tapaa ihmisen, jossa kaikki kolme, totuus, nöyryys ja vanhurskaus, ovat tasapainossa samassa persoonassa. Tällaista kaipaan.

Suomalainen totuus riitakysymyksissä on viimekädessä Suoman Laissa. Kuitenkin vanha kansa lapsuudessani sanoi: ”Laki on niin kuin se luetaan”. Tämä moniselitteinen lause ilmaisee totuuden moniselitteisyyden vaikeiden kysymysten ratkaisuissa. Oikean ratkaisun löytämiseksi on kehittynyt niin sanottu ”korkeimman oikeuden ennakkopäätös”, johon viimekädessä vedotaan, kun lakikirjan tulkinnassa ei päästä muuten yksimielisyyteen tuomarien keskuudessa.

Seurakunnissakin joudutaan ratkomaan vaikeita asioita. Usein käy niin, että ratkaisu ei tyydytä kaikkia osapuolia. Jeesus lienee ainoa persoona, jossa yhdistyvät tasapainoisesti kaikki kolme ominaisuutta, totuus, nöyryys ja vanhurskaus. Tämän vuoksi pyrin vaikeita asioita kohdatessani kysymään, olisiko Hänellä jotain sanottavaa kyseisessä asiassa. Hänessä olevat armo, totuus ja vanhurskaus voivat antaa kaikkia tyydyttävän ratkaisun kyseiseen asiaan.

Juhani Karvinen

Jaa kirjoitus